July 2017

Mao Soné Trio

7/21 (Fri) @ Nardis
 Kashiwa, Chiba

Get Ticket

with Nori Shiota

7/15 (Sat) @ Naru
Ochanomizu, Tokyo

Mao Soné - trumpet
Kan Ohta - sax
Mikiko Nagatake - piano
Tomo Kanno - drums
Nori Shita - bass